Akcie a podujatia

čo pripravujeme a na čo sa môžete tešiť

17-03-2018 | Terapia vlastným telom 

Krátky zážitkový workshop zameraný na prácu s vlastným telom a spoznávania telesnej schémy ako súčasť života. Telo k nám hovorí svojou vlastnou rečou. Našou úlohou je naučiť sa počúvať ho a rozprávať sa s ním. Tento rozhovor nám pomáha nachádzať integritu vo vlastnom živote a zvyšuje jeho kvalitu. Workshop je plný praktických cvičení s vlastným telom a prináša prežitie najnovších techník v oblasti terapie zameranej na telo.

Miesto: Bratislava - Staré Mesto, Uniq | Čas: 09:00 - 16:00 hod. | Cena: 80,00 Eur

07-04-2018 | Nie schudnúť, ale začať žiť!

Aj ja ako psychológ som si prešla obdobím, kedy som trpela obezitou. Môj príbeh hovorí o tom, že poruchy príjmu potravy nie sú spojené iba s anorexiou a bulímiou, ale aj mnohými inými problémami s jedlom. Prinášam workshop, ktorý hovorí o mojej vlastnej ceste a zároveň ukazuje na najlepšie spôsoby práce s vlastným telom. Súčasťou workshopu je aj tréning meditačných a relaxačných techník, cvičenia spojené s identifikovaním vlastných silných a slabých stránok vlastného tela a terapeutické možnosti práce s nimi. 

Miesto: Bratislava - Staré Mesto, Uniq | Čas: 13:00 - 17:00 hod. | Cena: 45,00 Eur

27-04-2018 | Terapia imidžom

Spoločne s Andrea Ziegler prinášame workshop zameraný na rozhovor samého seba s vlastným telom prostredníctvom farieb, materiálov a oblečenia. Imidž ako terapeutická metóda, ktorá prináša skvalitnenie vlastného života. Starostlivosť o seba a láska k vlastnému telu ako prostriedok budovania vlastnej identity. Praktické rady týkajúce sa imidž poradenstva a anatómie tela účastníkov ako súčasť workshopu.

Miesto: Bratislava - Staré Mesto, Uniq | Čas: 13:00 - 17:00 hod. | Cena: 45,00 Eur

28-04-2018 | Personálny marketing a reputácia

Akým spôsobom si nájsť prácu? Prečo byť voči zamestnávateľom úprimný a akým spôsobom zvládnuť pohovor úspešne? Aj na tieto otázky odpovedá workshop zameraný na personálny marketing uchádzačov o zamestnanie. Prináša prepojenie poznatkov z psychológie práce a marketingu v praxi. Súčasťou workshopu je množstvo praktických cvičení a rád zameraných na budovanie vlastného imidžu, prípravu životopisu, práca s LinkedIn profilom a prezentácia na sociálnych sieťach, úprava zovňajsšku a osobná reputácia.

Miesto: Bratislava - Staré Mesto, Uniq | Čas: 09:00 - 16:00 hod. | Cena: 80,00 Eur