pohybová terapia a psychické zdravie so zameraním na telo

rozvoj psychického zdravia pomocou pohybu je základom posilňovania sebaregulácie a rozvoja motivácie

mentálny koučing a kariérne poradenstvo

učime sa celý život a zdieľame myšlienku a investíciu do vzdelávania a osobného rozvoja nám nikto nevezme 

psychologická diagnostika a rozvoj tímov

analýza pracovného prostredia, pracovných nástrojov a skupinovej dynamiky ako pomoc organizácii

direct marketing a networking

využivanie marketingu k rozvoju potenciálu služieb a mapovania kapacít výkonnosti s efektívnym zobrazovaním výsledkov

lean six sigma a manažment procesov

zlepšovanie produktivity a kvality služieb vychádza z dokonalého poznania požiadaviek a očakávani klientov bez chýb a úzkych miest

recruitment & HR marketing

pomáhame pri nábore a získavaní pracovníkov, ktorý má svoje korene v správnom HR marketingu, budovani brandu a identifikovaní talentov

Inšpirujeme ľudí ...

... k životným zmenám

Čo robíme a s akými metódami pracujeme?

Zameranie našich aktivít je viazané na 3 kľúčové oblasti nášho vzdelania a praxe - psychológia, direct marketing a performance management.

Vo svojej práci podporujeme a venujeme sa projektom, ktoré majú zmysel a rozvíjajú súčasnú spoločnosť a ľudí pozitívnym smerom.


Work-Life-Balance

podpora pri budovaní nových životných návykov ● mentoring a koučing ● kariérne a osobné poradenstvo ● rozvoj a vzdelávanie

  Body-Language & Image Consulting

  poradenstvo v oblasti budovania personálneho brandu ● vzdelávanie a rozvoj ● emočná anatómia a DNS cvičenie ● FMS diagnostika

   Posilňovanie motivačných 

   a vôľových schopností

   mentálny koučing ● posilňovanie sebaregulácie ● stanovovanie cieľov ● rozvoj a podpora sebamotivácie

   Inšpiruj ľudí k životným zmenám ● Staň sa MY-JUMPerom ● Pridaj sa k nám