PROJEKT ERASMUS+ 2022 | NECI

V roku 2022 sme začali úspešnú medzinárodnú spoluprácu s organizáciou Network for European Citizenship and Identity z Cypru. Od januára 2023 sme sa zapojili do medzinárodného projektu financovaného z grantového programu Erasmus+ s názvom "Non formal Learning for improving youth work in diverse settings" (2022-1-CY02-KA151-YOU-000053968).


Non-formal Learning for Improving Youth work in Diverse Settings

Organizátorom tohto projektu je cyperská organizácia Network for European Citizenship and Identity Cyprus. Na aktivite sa podieľajú účastníci zo 7 krajín - Slovensko, Česko, Cyprus, Grécko, Taliansko a Rumunsko. 

Tento projekt je určený na podporu neformálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorého budú zástupcovia partnerských organizácií zdieľať osobné a profesionálne skúsenosti, prispievať na základe svojich kompetencií, spolupracovať, bez ohľadu na zázemie a rozvíjať program spolupráce.


#necieu #nfl4diversity #ErasmusPlus #focoeuropa# hellenicyouthparticipation #neciitalia #tinerii3d #myjump #becomeamyjumper #necicyprus #eycbreclav #radipsychologicka


Advance Preparatory Visit (Predbežná prípravná návšteva)

V dňoch 20.-23.01.2023 sa uskutočnila predbežná prípravná návšteva všetkých zúčastnených organizácii na Cypre, pričom hostiteľskou organizáciou je NECI EU. Cieľom APV boli nasledovné témy:

(a) Diskutovať o cieľoch projektu a zistiť, ako možno prostredníctvom týchto cieľov pokryť potreby partnerov,

(b) Analyzovať kontext mládeže, pracovníkov s mládežou, miestnej komunity a národnej úrovne každého partnera a dať do súladu ciele s ich potrebami a 

c) Navrhovať a organizovať činnosti, ktoré spĺňajú ciele v súlade s písmenami a) a b) a zároveň sa rozhodnúť a odsúhlasiť požadovaný vplyv a konečný plán zviditeľnenia, šírenia a hodnotenia.


Personal Development Activities (Aktivity osobného rozvoja)

Počas nasledujúceho mesiaca v dňoch 18.-25.02.2023 sa zúčastníme spoločnej medzinárodnej aktivity zameranej na rozvoj neformálneho vzdelávania na Cypre.

Počas nasledujúceho mesiaca 18. - 25. februára 2023 sme sa zúčastnili medzinárodnej aktivity zameranej na rozvoj neformálneho vzdelávania na Cypre.

Náš rozvrh bol plný teórie a praktických aktivít, ako sú základné koncepty projektov a Erasmus+, typy vzdelávania, kľúčové zložky v oblasti práce s mládežou, rola pracovníka s mládežou a rozvíjanie a zlepšovanie kompetencií prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Posledný deň sme navštívili miestnu cyperskú školu a pokúsili sme sa uplatniť naše nové zručnosti v praxi.