NAŠE PROJEKTY

Jednotlivé mobility nám prinesú nasledovné: zoznámenie s kľúčovými prvkami v učení a gamifikácii a taktiez projektovom vzdelávaní, pochopenie rozdielov medzi učením založeným na hre a gamifikáciou, zoznámenie sa s najlepšími aplikáciami a nástrojmi na vzdelávanie a gamifikáciu založenými na hrách a inovatívnom projektovom vzdelávaní, hlavné kroky integrácie prvkov a mechanizmov založených na hrách a interaktivity do vzdelávania a gamifikácia vzdelávacej skupiny, navrhovanie digitálnych odmien, ktoré budú reprezentovať úspechy a motivovať k činu, precvičenie metódy a stratégie v medzinárodnom inšpiratívnom prostredí, aplikácia inovatívnych metód. Taktiež pochopiť rôzne druhy podnikania, osvojiť si schopnosť vytvárať vlastné cvičenia na uplatňovanie piatich podnikateľských praktík, rozumieť dotačnej politike a povinnostiam, auditom, ukazovateľom výkonnosti, pochopiť finančný risku. Výsledkom bude zlepšenie našich zručností, tvorba sietí odborníkov a podnikania.