PROJEKT ERASMUS+ 2023 | NECI

V roku 2023 pokračujeme v úspešnej medzinárodnej spolupráci s organizáciou Network for European Citizenship and Identity z Cypru. Od decembra 2023 sme sa zapojili do medzinárodného projektu financovaného z grantového programu Erasmus+ s názvom "The Next Step: Non-formal Learning in Youth Work" (2023-1-CY02-KA151-YOU-000117445).


The Next Step: Non-formal Learning in Youth Work

Projekt podporuje neformálne vzdelávanie, kde zástupcovia partnerských organizácií zdieľajú osobné a profesionálne skúsenosti, prispievajú na základe svojich kompetencií, pracujú spolupracovne bez ohľadu na pôvod a vyvíjajú program, ktorý dosiahne nasledujúce ciele: 

Cieľ 1: Medzinárodná spolupráca medzi skúsenými a neskúsenými organizáciami a jednotlivcami, ale aj medzi cieľovou skupinou, mládežou a mládežníckymi pracovníkmi, ktorí usilujú o odstránenie diskriminácie a marginalizácie prostredníctvom praxe sociálnej inklúzie. 

Cieľ 2: Zvýšiť kapacitu mládežníckych pracovníkov pracovať s diverzitou pomocou metód neformálneho vzdelávania. 

Cieľ 3: Vyvinúť projekty s efektívnym vplyvom pre ďalšie obdobie Erasmu na tému sociálnej inklúzie a medzikultúrneho učenia. 

Cieľ 4: Rozvíjať zručnosti a kompetencie mládeže na zlepšenie solidarity a sociálnej povedomosti. 

Cieľ 5: Podporovať a rozvíjať záujem a povedomie o tom, ako neformálne vzdelávanie môže premostiť kultúrne rozdiely a podporiť prácu s mládežou.

Projekt tiež spĺňa medzinárodné, EÚ a E+ ciele, pretože podporuje účasť vedúcich mládeže a mládeže, najmä tých s obmedzenými možnosťami a zabezpečuje bezpečné a príjemné prostredie pre neformálne vzdelávanie.


Advance Preparatory Visit (Predbežná prípravná návšteva)

🌍 Vzrušujúce novinky! 🌟 Karolína Bajáková, naša zástupkyňa a dobrovoľníčka, v súčasnosti participuje na APV (Erasmus+, prípravná návšteva) na Cypre! 🇨🇾 Táto udalosť spája 7 krajín - Slovensko, Cyprus, Rumunsko, Českú republiku, Turecko, Severné Makedónie a Grécko. 🌐

🔍 Názov projektu: "The Next Step: Non-formal Learning in Youth Work" 

📆 Dátum: December 1-4, 2023 

🆔 Projektové číslo: 2023-1-CY02-KA151-YOU-000117445

Buďte s nami v kontakte, aby ste získali nové informácie, keď spolu preskúmavame inovatívne prístupy k neformálnemu vzdelávaniu v mládežníckej práci! 🚀 #ErasmusPlus #MládežníckaPráca #NeformálneVzdelávanie #AktualizáciaProjektu #myjump

Training (7-dňový tréning)

Vzrušujúce novinky: Úspešný štart nášho programu Erasmus+

S radosťou oznamujeme úspešné spustenie (20.01.2024 - 28.01.2024) výcvikového programu Erasmus+, ktorý je zameraný na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Tento program predstavuje významný krok v našom záväzku posilniť mladých jedincov a zlepšiť ich schopnosti pre lepšiu budúcnosť.

Hlavné body programu:

  1. Medzinárodná spolupráca: Spojili sme rôznorodú skupinu nadšených účastníkov z rôznych krajín, vrátane Grécka, Turecka, Severného Macedónska, Rumunska a Českej republiky, spolu s naším vášnivým tímom zo Slovenska. Táto multikultúrna schôdzka poskytla jedinečnú platformu na zdieľanie skúseností a učenie sa z rôznych kultúrnych perspektív.

  2. Zaujímavé aktivity: Program bol plný interaktívnych a dynamických aktivít. Od premyslených teambuildingových cvičení až po zábavné a "bláznivé" úlohy, ktoré nielen rozpustili ľady medzi účastníkmi, ale tiež pomohli vytvoriť ducha jednoty a spolupráce.

  3. Učenie sa zábavou: Jedným z kľúčových aspektov nášho tréningu bolo učenie sa zábavným a zapamätateľným spôsobom. Aktivity boli navrhnuté tak, aby povzbudili účastníkov k opusteniu svojej komfortnej zóny, zapojeniu sa do kreatívneho riešenia problémov a rozvoja efektívnych komunikačných zručností v hravom prostredí.

  4. Cenné výsledky: Program úspešne dosiahol svoj cieľ vylepšiť pochopenie účastníkov o technikách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Poskytol im praktické nástroje a metodiky, ktoré môžu byť uplatnené v ich príslušných oblastiach a komunitách.

Čo bude nasledovať:

Po ukončení prvej fázy tejto úžasnej cesty už očakávame ďalšie kroky. Veríme, že zručnosti a vedomosti získané prostredníctvom tohto programu budú mať trvalý vplyv na účastníkov a ich prístup k práci s mládežou.

Sledujte naše aktualizácie a príbehy od našich účastníkov, keď budeme pokračovať v posilňovaní mládeže a vzdelávaní!

Pridajte sa k nám:

Pozývame vás, aby ste sledovali našu cestu a zdieľali svoje myšlienky a skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania. Poďme udržiavať komunikáciu a spoločne pracovať na vytvorení inkluzívnejšej a posilnenejšej budúcnosti pre našu mládež.

#ErasmusPlus #PosilňovanieMládeže #NeformálneVzdelávanie

Diseminácia

Dňa 19. februára 2024 sme mali potešenie zorganizovať prezentáciu projektu a zdieľať zručnosti, ktoré sme získali, so študentmi psychológie na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. Táto prezentácia bola venovaná našim skúsenostiam a poznatkom získaným počas účasti na projekte Erasmus+, ktorý sa konal na Cypre.

Prezentácia, rovnako ako projekt, bola zameraná na význam neformálneho vzdelávania a jeho vplyv na osobný a profesionálny rozvoj. Rozoberali sme témy ako ľudské práva, riešenie konfliktov a sociálna inklúzia, ktoré boli hlavným obsahom projektu. Zdieľali sme aj príbehy a skúsenosti z interakcie s účastníkmi z rôznych krajín, vrátane Cyprusu, Grécka, Turecka, Severného Macedónska, Rumunska a Česka.

Cieľom našej prezentácie bolo nielen predstaviť projekt, ale aj motivovať študentov k aktívnej účasti na podobných programoch. Zdôraznili sme, aký cenným doplnkom k formálnemu vzdelávaniu môže byť neformálne vzdelávanie, nielen v oblasti získavania nových zručností, ale aj pri budovaní medziľudských vzťahov a rozvoji sociálnych kompetencií.

Na záver sme predstavili certifikát Youthpass, ktorý sme získali ako uznávanie našich zručností a kompetencií získaných počas projektu.

Veríme, že našou prezentáciou sme poskytli hodnotný vhľad do možností, ktoré neformálne vzdelávanie ponúka, a inšpirovali aj iných k hľadaniu a využívaniu podobných príležitostí pre svoj osobný rozvoj.