Ako som začala s pohybovou terapiou?

10.12.2016

Pohyb je významnou súčasťou môjho života a sprevádza ma už od detstva. Prináša mi pocit uvoľnenia a spokojnosti. Z tohto dôvodu sa už niekoľko rokov venujem pohybovej terapii, ktorá je rozsiahlou oblasťou zlepšujúcou kvalitu môjho života.  

Pred niekoľkými rokmi som sa začala venovať hipoterapii ako jednej z pohybových terapií. Pohyb ma fascinoval a túžila som zistiť, prečo sa každý človek hýbe, sedí a chodí iným spôsobom. Pýtala som sa samej seba, ako je to možné, že sme takí odlišní v tak základných pohyboch? Vďaka štúdiu mnohých vedeckých výskumov a vlasnou činnosťou som zistila, že naše telo je prejavom našich pocitov, nášho sebavedomia a nášho postoja k životu. 

Pri aktivitách spojených s hipoterapiou pracujem s klientmi a koňmi. Deti sa pri takýchto činnostiach učia starať sa o zviera, rešpektovať ho a zároveň mu dôverovať. Najkrajším zážitkom pre dieťa je byť nesený koňom. Hipoterapia je pre nich zábavná forma hry, pri ktorej nadobúdajú sebavedomie a zároveň si trénujú svoju pamäť, myslenie a vnímanie vlastného tela a emócií. 

Hipoterapia nie je určená iba pre deti, ale aj pre dospelých. Vďaka pohybovej terapii prežívame emočnú skúsenosť, ktorá je založená na vnímaní vlastného tela a jeho neverbálnej komunikácie. Nie je dôležité, či sa jedná o krátkodobú telesnú aktivitu alebo dlhodobé športové trénovanie.

Snaha o porozumenie pohybu ma motivoval k tomu, aby som sa následne venovala koncentratívno-pohybovej terapii. Táto je zameraná na prežívanie zážitkov tela a vnímanie jeho reakcií na rôzne situácie a rôzne objekty, s ktorými sa počas terapie pracuje. V súvislosti s pohybovou terapiou som sa ako psychológ začala venovať ozdravovaniu psychických traumatických zážitkov. Vážne narušenie súkromnia a agresívne zážitky (napadnutie, prepadnutie, útok) môžu zapríčiť emočné zablokovanie, ktoré môže pohyb pod vedením skúseného terapeuta ozdraviť.

Poslednou oblasťou mojej činnosti zameranej na pohyb je práve kondičný a mentálny koučing. Tieto dve oblasti mi pomohli naplno pochopiť možnosti môjho rozvoja a podpory mojich klientov. Kondičný tréning je zameraný na telesné cvičenie, ktoré rozvíja pohyblivosť, buduje kondíciu a výdrž. Pomocou mentálneho koučingu sa snažím podporovať klientov v psychickej odolnosti a motivovať ich k plneniu si vlastných snov. Učíme sa spoločne dosahovať ciele.

Vďaka pohybu moji klienti objavujú vlastné hranice a prekonávajú ich. Na pohybe ma motivuje najmä to, že vedie k rozvoju vlastných zručností a schopností a tým aj k búraniu mentálnych bariér. Pohyb nás núti prekonávať samého seba. Vzorce, ktoré klienti nadobudnú počas tréningu alebo koučingu, majú možnosť aplikovať aj v bežnom každodennom živote. 

Pohyb ako taký je veľmi prirodzený a prináša nám príjemné pocity uvoľnenia a uspokojenia. Z dospelosti sa zrazu dostávame do detstva, k našim túžbam a preživaniu. Pri pohybovej terapii sa u mojich klientov snažím podporovať vnímanie vlastného tela. U detí je to veľmi jednoduché. U dospelých je pohybová terapia možnosťou, ako sa rýchlejšie dostávame k reparácii tzv. telesných spomienok, ktoré sa u človeka kumulujú v nevedomej časti ľudskej psychiky. Z tohto dôvodu je možné pohyb využívať aj v terapii.

Indikačné spektrum pohybovej terapie je veľmi široké. Okrem neurologických ochorení, najmä stavy podmienené poškodením centrálnej nervovej sústavy, poruchy pohyblivosti a svalového napätia, sú to aj ortopédia (skolióza, poruchy postoja, svalové dysbalancie, pooperačné stavy), psychiatria (emočné poruchy, poruchy učenia, resocializácia, neurózy, endogénne psychózy, ľahké mozgové dysfunkcie, autizmus), interná medicína (infarkt myokardu, hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia, respiračné ochorenia, obezita), gynekológia (funkčná sterilita, slabosť pánvového dna). 

Pohybová terapia sa využíva ako vhodná podporná terapia, ktorá zlepšuje psychosociálne zdravie ľudí s mentálnym, zmyslovým, telesným alebo viacpočetným či kombinovaným postihnutím. Uplatňuje sa v ústavných zariadeniach, v logopédii, psychológii a psychiatrii. 

V prípade zamerania sa na mentálny koučing je vhodnou cieľovou skupinou prakticky celá populácia. Mentálny koučing za pomoci pohybovej terapie pomáha uvedomieniu si vlastných cieľov a smerovaniu k nim, či už sú to ciele osobné alebo pracovné. Vďaka mentálnemu koučingu dochádza k zlepšovaniu spokojnosti a kvality života, k uspokojeniu potrieb a nadobudnutiu pocitu osobnej zodpovednosti a uspokojenia

Inšpiruj ľudí k životným zmenám ● Staň sa MY-JUMPerom ● Pridaj sa k nám