Učme sa od lídrov milovať. Prácu aj ľudí.

21.08.2018

V pracovnom prostredí sa stretávame s rôznymi skupinami ľudí. Spokojnými i nespokojnými. Úspešnými a rovnako menej úspešnými. Zväčša nás práve tí úspešní fascinujú a stávajú sa našimi vzormi. Často sa pýtam ľudí, čo ich priviedlo k tomu, že sa stali úspešnými. Paradoxne, nikdy svoje výnimočné miesto vo svete biznisu alebo vedy nevidia tak, ako ho vnímame my ostatní.

Najprv to bol rodič, potom moja učiteľka. Neskôr som nachádzala vzory a idoly aj v pracovnom prostredí. Dodnes ich objavujem a vždy ma fascinuje, ako ma priťahuje ten istý typ lídra. Vždy prežívam ten istý pocit, keď vstúpi do miestnosti a od prvého momentu viem, že je to niekto výnimočný a magnetizuje moju pozornosť. Mnohí máme podobné vnímanie. V prítomnosti našich idolov a vzorov, či lídrov prežívame radosť. Radi s nimi trávime čas a za niekoľko minút sa od nich dokážeme naučiť toľko, čo za roky v škole. Sme zrazu ako špongia. Nasávame informácie. Učíme sa od nich a spoločne s nimi. Chceme sa im približovať a podobať sa im.

Aké vlastnosti lídrov nás priťahujú?

Zdvorilosť a výchova. Zdravá výchova a kultivovaný prejav je dôležitým faktorom a prejavom vodcovskej spôsobilosti. Etiketa, čisté oblečenie, presnosť, oslovovanie, spôsob konverzácie s ľuďmi, či vzájomná úcta a morálnosť. To sú hodnoty, ktoré sa začínajú z nášho sveta vytrácať. Keďže dnes prevyšuje agresivita a nepokoj, takt a úcta sa stávajú pre nás niečím výnimočným.

Pokora a skromnosť. Výnimoční lídri málo hovoria o svojich úspechoch. Sústreďujú sa na pracovné tímy a ľudí, ktorým pripisujú hlavné zásluhy za výsledky. Často nás chvália, podporujú nás a nezištne nám pomáhajú. Málokedy vnímajú seba ako hnací motor a je pre nich dôležitejšie vyzdvihnúť viac ostatných ako seba samého.

Pracovitosť a angažovanosť. Lídri sú až fanaticky nakazení nevyliečiteľnou potrebou dosahovať trvalo udržateľný rozvoj. A v neposlednom rade sú zapálení pre prácu a angažovaní, čo sa prejavuje v ich odvahe robiť rozhodnutia a realizovať potrebné zmeny. Naši lídri majú odhodlanie urobiť všetko potrebné pre úspech spoločnosti. A my sme pre takýchto lídrov ochotní urobiť všetko najmä kvôli tomu, že nám dávajú víziu a smerovanie. Prinášajú do našej práce pozitívny emocionálny náboj, angažovanosť a hodnoty. Výnimoční lídri vytvárajú svojim správaním a postojmi vzťahové emočné väzby, ktoré nás vnútorne motivujú a učia nás milovať vlastnú prácu a ľudí v našom okolí.

A čo nás motivuje k práci s lídrami?

Láska k práci, ktorú v nás pestujú a ku ktorej nás vychovávajú. Téma motivácie a emočnej zaangažovanosti do práce sa v minulosti objavila aj v mojich počiatočných psychologických výskumoch. Snažila som sa zistiť, či práve ľudia s vyššou angažovanosťou a snahou o perfekcionizmus v práci podliehajú väčšiemu tlaku, ktorý sa môže prejaviť aj syndrómom vyhorenia a zlyhaním. Objavila som súvislosti medzi existenciou lídrov, vzťahových väzieb a významných zážitkov z detstva, ktoré premietame do nášho pracovného uspokojenia. Najväčšia vášeň a angažovanosť sa prejavuje najmä v situáciách a povolaniach, ktoré napĺňajú naše potreby sebauplatnenia a podporujú náš osobnostný rozvoj. A práve pozícia lídra a hodnotného vzoru je pre našu lásku k práci kľúčová, pretože práve líder dokáže náš rozvoj výrazne podporovať. A tak sa pozitívny vzťah k práci stáva pre nás nezmazateľným znakom, ktorý nám pomáha stať sa úspešnými.

Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte. (Steve Jobs)

Radi sa učíme od našich lídrov, ktorí nám poskytujú podporu, ochranu a konštruktívne spôsoby riešenia situácií. Ako každý z nás, aj ja mám za sebou mnohé úspechy a aj zlyhania. Vždy pri mne stál líder a podporoval ma. A to si cením, pretože podpora a pochopenie je významnou súčasťou vedenia ľudí. A ako sa vraví, kto nič nerobí, nič nepokazí.

A čo môže byť najväčšou výzvou a zároveň úspechom každého z nás?

Stať sa lídrom. Takže ak najbližšie budete na pracovnom stretnutí, myslite na to, že aj Vy sa môžete stať lídrom. Milujte svoje zamestnanie a každú príležitosť, ktorú Vám svet práce ponúka. Držím palce každému.